Účinné, ale nebezpečné


April 3,2019 |

Tak, jako mnoho látek, používaných v současné době pro různé účely, jsou i poppersy velice účinné, ale taky mají mnoho nebezpečných vlastností. Jsou proto určeny pouze pro průmyslové využití a jejich prodej je povolen pouze osobám nad 18 let. Jejich kategorizace podle rizikových faktorů a podle faktorů bezpečnostních je následující: spadají do tříd rizikových faktorů R11-vysoce hořlavé, pak R23-toxické při vdechování a nakonec R28-vysoce toxické při požití.

Bezpečnostní faktory

Tyto jsou označeny v těchto třídách:S1-uchovávejte mimo dosah dětí, S2-uchovávejte zamčené, S16-uchovávat mimo zdrojů zapálení, zákaz kouření při práci s nimi. Další faktory spolu úzce souvisí:S28 a S36/37 znamená při potřísnění omýt velkým množstvím vody a preventivně používat ochranný oděv a rukavice. Faktory S45 a S63 pak znamenají v případě nehody, či nevolnosti vynést postiženého na čerstvý vzduch, nechat v klidu, přivolat případně lékařskou pomoc. Při požití samozřejmě vždy a okamžitě!

Related Posts.

Ušetřete za dokonalou kvalitu | Jaká si koupit okna? | Barvy a vzory, které dodají moderní vzhled
Theme powered by: WordPress: © Hodinu nevíš